Semper vytváří mechanizmus na řešení dvou investičních problémů dneška.

Management portfolia si vyžaduje neustále větší zkušenost, preciznost a čas. Tato kombinace neumožňuje všem lidem otevřenou cestu do světa investic. Semper je strukturován tak, aby Vašim investicím nechybělo v jakékoliv chvíli oko odborníka.

Investovaní je tak otevřené i lidem, kteří investičnímu procesu nedokážou věnovat dostatek času. Numizmatika díky Sempru není jen krásnou zálibou, ale taky prvně ve střední Evropě i investiční příležitostí.

Numizmatický fond je strukturován tak, aby přinesl výnos nejenom zkušeným investorům, ale též lidem, kteří do investiční numizmatiky jen vstupují.

Numizmatický fond je naší odpovědí na trendy posledních roků, které ukazují bezprecedentní investiční výnosy.

Doporučený investiční horizont je 5 a víc let.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifiká rizika, která mohou vyplývat z investičního cílu fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech fondu.

Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Podfondy

Podfond NUMIZMATIC

Posledních dvacet let trh se vzácnými mincemi jasně indikuje stabilně vysoký výnos.

Více o fondu

Realitní fond

Stabilní růst je synonymem pro trh s nemovitostmi. Realitní fond je proto ze střednědobého...

Více o fondu

Základní parametry

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduzajištěný úvěr společnosti FINEMO.CZ
Emitovaný cenný papír- prioritní investiční akcie
- prémiové investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu investičních akciíměsíční
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 4 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akciíměsíční
Splatnost odkupů investičních akciído 180 dnů
Výstupní poplatek6 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 12 měsíců od úpisu
4 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu
2 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu
0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářKomerční banka, a.s.
AuditorNEXIA AP a.s.