Semper vytváří mechanizmus na řešení dvou investičních problémů dneška.

Management portfolia si vyžaduje neustále větší zkušenost, preciznost a čas. Tato kombinace neumožňuje všem lidem otevřenou cestu do světa investic. Semper je strukturován tak, aby Vašim investicím nechybělo v jakékoliv chvíli oko odborníka.

Investovaní je tak otevřené i lidem, kteří investičnímu procesu nedokážou věnovat dostatek času. Numizmatika díky Sempru není jen krásnou zálibou, ale taky prvně ve střední Evropě i investiční příležitostí.

Numizmatický fond je strukturován tak, aby přinesl výnos nejenom zkušeným investorům, ale též lidem, kteří do investiční numizmatiky jen vstupují.

Numizmatický fond je naší odpovědí na trendy posledních roků, které ukazují bezprecedentní investiční výnosy.

Doporučený investiční horizont je 5 a víc let.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifiká rizika, která mohou vyplývat z investičního cílu fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech fondu.

Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Podfondy

Podfond NUMIZMATIC

Posledních dvacet let trh se vzácnými mincemi jasně indikuje stabilně vysoký výnos.

Více o fondu

Základní parametry

CÍLEPřekonat výkonnost S&P 500, při zlomkové volatilitě.
Cílujeme zdvojnásobení investice za 4 až 6 let, výnos
Objem aktiv fondu 1 miliarda Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT5 let
MINIMÁLNÍ INVESTICE50.000,- € nebo 1.000.000,- Kč
VSTUPNÍ POPLATEKdo 5%
OBDOBÍ S OMEZENOU MOŽNOSTÍ PRODEJE AKCIÍ3 roky
Předčasne požádat o redemaci lze, avšak s pokutou 15% z aktuální hodnoty investice.
Prodej třetí straně přes burzu cenných papírů není sankcionována, ani časově podmíněna. Možné ihned.
VÝSTUPNÍ POPLATEK< 3 roky 15%
>3 roky 0%
SPRÁVNÍ NÁKLADY< 1%
DOMICILČeská Republika
PRÁVNÍ FORMAAkciová společnost s proměnlivým kapitálem
REGULÁTORČeská Národní Banka
SPRÁVCEAVANT investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
POJIŠTĚNÍAllianz pojišťovna, a.s.
ULOŽENÍ PŘEDMĚTŮTrezory bezpečnostní tŕída 10
PRVNÍ INVESTOŘI8/2019
ISINCZ0008043247
KOTACEBurza cenních papírů Praha
TICKER XETRA®SEMSI