Semper vytváří mechanizmus na řešení dvou investičních problémů dneška.

Management portfolia si vyžaduje neustále větší zkušenost, preciznost a čas. Tato kombinace neumožňuje všem lidem otevřenou cestu do světa investic. Semper je strukturován tak, aby vašim investicím nechybělo v jakékoliv chvíli oko odborníka.

Investovaní je tak otevřené i lidem, kteří investičnímu procesu nedokážou věnovat dostatek času. Numizmatika díky Sempru není jen krásnou zálibou, ale taky prvně ve střední Evropě i investiční příležitostí.

Numizmatický fond je strukturován tak, aby přinesl výnos nejenom zkušeným investorům, ale též lidem, kteří do investiční numizmatiky jen vstupují.

Numizmatický fond je naší odpovědí na trendy posledních roků, které ukazují bezprecedentní investiční výnosy.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované častky není zaručena.

Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifiká rizika, která mohou vyplývat z investičního cílu fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech fondu.

Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční fondy

Numizmatický fond

Posledních dvacet let trh se vzácnými mincemi jasně indikuje stabilně vysoký výnos.

 

Více o fonde

Realitní fond

Stabilní rast je synonymem pro trh s nemovitostmi. Realitní fond je proto ze střednědobého...

Více o fonde