Semper vytvára mechanizmus na riešenie dvoch investičných problémov dneška.

 
Manažment portfólia si vyžaduje neustále väčšiu skúsenosť, precíznosť a čas. Táto kombinácia neumožňuje všetkým ľudom otvorenú cestu do sveta investícií. Semper je štrukturovaný tak, aby vašim investíciám nechýbalo v akejkoľvek chvíli oko odborníka.

Investovanie je tak otvorené aj ľuďom, ktorý investičným procesom nedokážu venovať dostatok času. Numizmatika vďaka Semper nie je len krásnou záľubou, ale tiež po prvýkrát v strednej Európe aj investičnou príležitosťou.

Podfond NUMIZMATIC je štrukturovaný tak, aby priniesol výnos nielen skúseným investorom, ale tiež ľuďom, ktorý do investičnej numizmatiky iba vstupujú.

Podfond NUMIZMATIC je našou odpoveďou na trendy posledných rokov, ktoré ukazujú bezprecedentné investičné výnosy.

Doporučený investičný horizont je 5 a viac rokov.

Investičné fondy

Podfond NUMIZMATIC

Posledných dvadsať rokov trh so vzácnymi mincami jasne indikuje stabilne vysoký výnos.

Viac o fonde