Stabilný rast je synonymom pre trh s nehnuteľnosťami.

 

Zameriavame sa primárne na realitné projekty v rámci Slovenskej republiky, aj keď sa nebránime investíciám prakticky v celej Európe. Vyhľadávame najmä menšie projekty v segmente retail a logistika, čo nám umožňuje širšie diverzifikovať portfólio a často aj dosiahnuť vyšší výnos.

Realitný fond je preto zo strednedobého a dlhodobého hľadiska efektívnym diverzifikátorom investičného portfólia.

Realitné fondy patria medzi vyvážené formy investície, ktoré nepodliehajú častým zásahom regulátorov. Inými slovami, ich stabilita je podporovaná aj okolím. Vďaka tomu, že realitný fond dramaticky neklesá ani v prípade období s nižšou návratnosťou, je obľúbenou voľbou na slovenskom investičnom trhu.