Stabilní růst je synonymem pro trh
s nemovitostmi.

Zaměřujeme se primárně na realitní projekty v rámci Slovenské republiky, i když se nebráníme investicím prakticky v celé Evropě. Vyhledáváme zejména menší projekty v segmentu retail a logistika, což nám umožňuje širší diverzifikaci portfolia a často i dosažení vyššího výnosu.

Realitní fond je proto ze střednědobého i dlouhodobého hlediska efektivním diverzifikátorem investičního portfolia.

Realitní fondy patří mezi vyvážené formy investice, které nepodléhají častým zásahům regulátorů. Jinými slovy, jejich stabilita je podporovaná i okolím. Díky tomu, že realitní fond dramaticky neklesá ani v případě období s nižší návratností, je oblíbenou volbou na českém investičním trhu.